Česky | Deutsch | English

Realitní a obchodní kancelář Milan Fiala — Realitní a developerská činnost, facility management, správa budov a nemovitostí, právní poradenství

Naši partneři:

OKIN FACILITY

arridere

 • Reality Fiala - byty, domy, pozemky
 • Reality Fiala - byty, domy, pozemky
 • Reality Fiala - byty, domy, pozemky
 • Reality Fiala - byty, domy, pozemky
 • Reality Fiala - byty, domy, pozemky

Facility management

Co je facility management

 

 1. Co je facility management?
  Jde o jednotné plánování a řízení všech podpůrných činností v organizaci, zejména ve vazbě na provoz nemovitostí a technologií.

 2. Co jsou podpůrné procesy?

  Za podpůrný proces lze považovat vše, co nesouvisí se základní podnikatelskou činností firmy (tzv. Core Business). Je to velmi široká škála činností od zcela základních, jako jsou úklidy a bezpečnostní služby, přes náročnou technickou správu budov, správu technologií atd. až po administrativní služby, IT, řízení projektů, financování aj.

 3. Proč je pro firmu výhodnější předat non core procesy externímu dodavateli?

  Důvodů je rovnou několik:

 • Externí dodavatel za tyto činnosti přebírá odpovědnost a dělí se o rizika. Tato teze se 100% potvrdila při  povodních. Firmy, které svěřily péči o svůj non-core business externímu partnerovi, zvládly situaci mnohem lépe než firmy bez partnera. Je to logické, krizové řízení situace přešlo na partnera a s ním i rizika a odpovědnost, firma se mohla věnovat své hlavní činnosti.

 • Snížení nákladů a současně zvýšení kvality služeb - Externí specializovaná firma logicky provádí činnost efektivněji a s vyšší kvalitou. Po důkladné vstupní analýze, která vždy předchází outsourcingu podpůrných činností je zjištěno, že i ta nejefektivnější firma řídí non-core business relativně neefektivně. Důvod je nasnadě. Firma efektivně řídí svůj hlavní předmět podnikání, zde je její hlavní kompetence a je logické, že nikdo nemůže umět všechno.

  Základní teze tedy zní:

  „Každý dělejme to, co umíme nejlépe a nedopusťme, aby ty činnosti, které nejsou naší hlavní kompetencí a které neumíme dělat kvalitně a efektivně, poškozovaly v konečném důsledku i náš core business.”

 • Zprůhlednění nákladů, optimalizace služeb - Druhá fáze projektu outsourcingu je vždy redesign pokřivených procesů. Dojde k jejich narovnání, přiřazení konkrétní nákladové položky ke konkrétní činnosti. Celý systém je napojen na FM software a Call Centrum, kde se přesně zaznamenávají jednotlivé úkony a požadavky klienta. V podobě reportů se záznamy předkládají klientovi. Ten pak přesně ví, kolik a za co platí. Může tak přesně řídit své náklady. Odstraní se redundantní a nepotřebné činnosti, procesy se zefektivní.

  Teze:

  „Jestliže klient přesně ví, za co a kolik platí, může řídit a plánovat své náklady. Pak je pro něj komplex podpůrných služeb nikoli pouhou nákladovou položkou ale podnikatelskou příležitostí.”

 1. Outsourcing ano. Ale proč všechny činnosti jednomu dodavateli?

  Toto je velmi diskutované téma. Přístup v k outsourcingu PP má v zásadě dva základní přístupy:

  1. každou činnost zadat jiné specializované firmě

  2. jeden dodavatel - integrátor na všechny outsourcované činnosti

   ad. A) Specializované firmy na jednotlivé činnosti

   První přístup reprezentuje myšlenku „vytváření konkurenčního prostředí uvnitř firmy”. Jestliže je ve firmě několik subdodavatelů, jde o hráče, kteří spolu do jisté míry soupeří.

   Tento názor je lehce zpochybnitelný. Každý subdodavatel byl měl být specializovaná firma právě na danou konkrétní činnost. Každý tedy operuje na jiném konkurenčním trhu. Myšlenka, že by spolu měly tyto firmy soupeřit, se zdá být poněkud vratká.

   Objektivní výhodu, kterou s sebou tento systém přináší, je menší závislost na partnerovi. Tzn., jestliže je firma s poskytovanými službami nespokojena, jednoduše dodavatele vymění.

   ad. B) Jeden strategický partner

   Tento směr má několik nesporných výhod:

   • Jeden partner

   • Převzetí odpovědnosti a rizik

    Nejvýznamnějším argumentem ve prospěch jednoho všezastřešujícího partnera je převzetí odpovědnosti a rizik ze dané podpůrné procesy. Klient se soustředí na vlastní core-business a starosti s podpůrnými činnostmi přenechává strategickému partnerovi. S ním se dělí o úspěch stejně tak jako o ztráty. Rozložení rizika je značné.

   • Strategický partner přináší systém

    Jsou-li podpůrné procesy řízeny jednotně strategickým partnerem, vždy jsou podchyceny specializovaným softwarem, je zaveden sofistikovaný systém - tj. Call Centrum atd.

    Argument, že integrátor neposkytuje všechny služby ve své režii, ale využívá specializovaných subdodavatelů, a tak se cena služby pro klienta zbytečně zvyšuje, je do jisté míry opodstatněný. V každém případě je zřejmé, že zastřešující subjekt vnáší systém do jinak chaoticky uspořádaných podpůrných procesů, a tak přináší zjevné finanční a nefinanční efekty.

    Nemluvě o tom, že je-li klientovi nabízen „komplexní balík služeb”, přináší to s sebou větší prostor pro aktivní cenovou politiku.

 

Realitní a obchodní kancelář Milan Fiala
Realitní a developerská činnost, facility management, správa budov a nemovitostí, právní poradenství

Mapa stránek | Kontakt

webdesign: Clickmedia.cz Redakční systém Clips